FEEST VAN DE BURGEMEESTER.

📣 Zalig kerstmis en gelukkig nieuwjaar. Welkom op het FEEST VAN DE BURGEMEESTER op 12 januari in de Cultuurzaal.

ONS DORP VOOR MORGEN.
De Coronacrisis verdwijnt stilaan naar de achtergrond en een nieuwe crisis dient zich aan. Onze gas- en elektriciteitsprijzen swingen de pan uit. CD&V en LIJST BURGEMEESTER werken aan een aanbod om de inwoners van Affligem een energiescan aan te bieden.
Zeg nu zelf; wie ziet door alle maatregelen, verplichte ingrepen en nieuwe normen nog klaar in dit verhaal? Wie weet nog hoe je dit best aanpakt en op welke betrouwbare hulp en ondersteuning je kan rekenen?
Vandaar dat wij werken aan een objectieve energiescan voor alle woningen zodat je duidelijk zicht hebt op wat je moet of kan doen en waar je welke ondersteuning kan krijgen.
Zo helpen wij onze inwoners besparen, dragen we bij tot een duurzaam Affligem een proper milieu en een beter klimaat.
De oorlog in Oekraïne baart ons grote zorgen. Weerloze mensen, vaak kwetsbare vrouwen en kinderen zijn vandaag dakloos en op de vlucht voor zinloos geweld. CD&V en LIJST BURGEMEESTER is zijn de drijvende krachten binnen het gemeentebestuur om acties op poten te zetten en waar we kunnen, gestructureerde hulp te bieden. Velen onder jullie boden reeds spontaan hulp, waarvoor dank !
In deze geest van solidariteit werken we verder aan ONS DORP VOOR MORGEN !
We zijn intussen niet bij de pakken blijven zitten. We werkten verder aan ons project waarmee Lijst Burgemeester in 2018 naar buiten kwam. We zijn nu meer dan halfweg de bestuursperiode, hoog tijd om een stand van zaken te geven.

Wat beloofden we? Hoe ver staan we? Wat staat ons nog te doen? Ik stel met trots vast dat we ondanks alles op schema zitten! Het ziet ernaar uit dat we zullen afwerken wat we vooropstelden. Een woord is een woord. Wij doen zó veel en geven jullie via deze publicatie graag even mee wat er concreet al werd gedaan of nog op de planning staat voor ‘ons dorp voor morgen’.

Ik ben vooral dankbaar jullie burgemeester te zijn en alle dagen mee mijn schouders te zetten onder dit project. Dankbaar ook om samen met zo’n grote, betrokken en enthousiaste groep van CD&V, VOORUIT en een aantal BETROKKEN BURGERS met LIJST BURGEMEESTER een schakel te zijn in een heuse ketting.

Lees onze nieuwe krant Lijst Burgemeester van LENTE 2022.
Je vindt hem digitaal hier onder de rubriek KRANT op onze website.
Hij valt binnenkort ook in je brievenbus.
Zo heb je nieuws over wat we realiseerden en wat onze plannen zijn voor de toekomst van Affligem.

Uw burgemeester,
Walter De Donder

HET NIEUWS UIT AFFLIGEM.

De mens centraal

Een gemeente is bij voorkeur een gezellig dorp: voldoende groen en open ruimte, een sociale mix van bebouwing, een mobiliteit op maat, plaats voor sport, spel en recreatie, en natuurlijk ook voldoende ruimte voor een bruisend verenigingsleven. We zijn voortdurend in...

read more

Ruimte voor ontmoeting

De Cultuurzaal Wij vinden het belangrijk dat mensen kunnen samenkomen en geloven in de kracht van het verenigingsleven. Ruimte voor ontmoeting staat daarbij centraal. In 2021 openden we de gerenoveerde cultuurzaal. Tijdens een feestelijke opening trokken velen grote...

read more

Groen en duurzaam Affligem

OVER WONEN Het gemeentelijk beleid heeft aandacht voor de toenemende vergrijzing, de wens van ouderen om zo lang mogelijk in hun thuisomgeving te wonen en het verlangen naar zelfstandigheid bij personen met een beperking. Zorgwonen, waarbij een kleinere...

read more
DE KANDIDATEN.
Onze kandidaten stellen zich graag aan u voor. Klik op de verschillende foto’s om hun video’s te bekijken.
Walter Denise Herman Leen Aster Bart Gerda Greet Arlette Myriam Greta Albien Dirk Gert Linde Lieve Bart Steven Gunnar Annelies Jozef Saskia Els

Send us a message

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.