Mijn naam is Els Van Nieuwenhove, 57 jaar en gehuwd met André Steinhauer. Ik ben moeder van Lore, Thomas en Sarah, en oma van Vic en Cas. Mijn wieg stond in Teralfene en ik woon er nog steeds. Professioneel ben ik ambtenaar bij de FOD Sociale Zekerheid. In mijn vrije tijd ben ik lid van KVLV en in mijn jonge jaren van de scouts Ter Alwina. Mijn kinderen hebben mijn voorbeeld gevolgd en ook hun steentje bijgedragen aan de werking deze bloeiende jeugdbeweging. Vanuit het verenigingsleven leerde ik het belang kennen van cultuur in haar meest diverse vorm als bindmiddel tussen de mensen, van jong tot oud. Verenigingen en culturele initiatieven geven mensen de ruimte om elkaar te ontmoeten. Ontmoeting zorgt voor betrokkenheid, versterkt solidariteit, wederzijds respect en verhoogt het welzijn.

“Rustige en standvastige ploegspeler”

Els Van Nieuwenhove
Geboren: 19 juni 1961
Adres: Hof Terelst 2 1790 Affligem
GSMnummer: 0470 131 441
Emailadres: [email protected]

Al 18 jaar ben ik actief in de Affligemse politiek: eerst 6 jaar als gemeenteraadslid en daarna 12 jaar als OCMW-voorzitter en schepen. Als OCMW-voorzitter heb ik mij de voorbije jaren kunnen profileren op thema’s zoals ouderenzorg, vergrijzing, welzijn en gezondheid, armoedebestrijding en integratie. In de bestuursploeg van burgemeester De Donder kreeg ik heel wat mogelijkheden om projecten mee te realiseren, zoals het nieuwe woonzorgcentrum Van Lierde. Een engagement op gemeenteniveau is zeer direct, maar ook zeer waardevol.

De maatschappij verandert snel, steeds steken nieuwe uitdagingen de kop op. Het werk in een gemeente is nooit af. Om een antwoord te bieden aan deze nieuwe uitdagingen ben ik bereid mijn schouders te zetten onder de doordachte, sociale en toekomstgerichte visie van Lijst Burgemeester.

Send us a message

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.