Ik ben Greet Van Holsbeeck, uittredend gemeenteraadslid en daarnaast lid van de schoolraad en de BIB-raad. Ik ben muzikant bij de fanfare De Katholieke Gilde, speel graag badminton, ben lid van KVLV Hekelgem en medewerker van de VT’s, een ondersteunende groep mensen voor de scouts van Hekelgem. Op professioneel vlak kan ik me uitleven bij het VAD, het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs. Als dochter van gewezen schepen Albien kreeg ik de boodschap om zich belangeloos in te zetten met de paplepel mee. Gedienstig zijn met de glimlach en met humor! Als sociaal persoon weet ik dat er een bruisend verenigingsleven actief is rond elke dorpskern in onze gemeente. Ook de Bellekoutersite gonst van de activiteiten. Mensen kunnen elkaar ontmoeten als ze dat maar willen. Daar pleit ik voor !

“Sociaal, creatief en goedgezind manusje-van-alles”

Greet Van Holsbeeck
Geboren: 8 maart 1972
Adres: Langestraat 20 1790 Affligem.
GSMnr: 0474 38 19 40.
Emailadres: [email protected]

Ik ben fier om deel te mogen uitmaken van Lijst Burgemeester. De voorbije jaren werd heel wat gerealiseerd. Het nieuwe woonzorgcentrum Van Lierde en een nieuwe bibliotheek zijn hiervan ongetwijfeld de blikvangers. De verbouwing van de gemeentelijke cultuur- en ontmoetingszaal Sanderus wordt het volgende groot project. Maar ook talloze kleinere, maar zeker niet onbelangrijker realisaties werden op stapel gezet. En elk facet van dit beleid draagt telkens de sociale factor in zich mee, iets waarmee ik me volledig akkoord kan verklaren. We zullen alles geven wat we in ons hebben om dit beleid verder te kunnen zetten. Geef ons de kans verder te werken aan onze gemeente, aan ons dorp van morgen.

Send us a message

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.