Mijn naam is Greta Permentier, weduwe van Hary De Ryck, de man met wie ik lief en leed deelde. We hebben 2 kinderen, Saskia en Jochen, en 3 kleinkinderen, Wannes, Rinus en Kamiel Couck, die alle drie voetballen bij Leeuwkens Teralfene. Als gepensioneerde schooldirectrice heb ik tijd te weinig voor al mijn hobby’s en interesses. Op sportief gebied fiets ik en doe ik aan fitness. In het verenigingsleven ben ik actief bij KVLV en de fanfare De Katholieke Gilde. Ik ben bestuurslid bij Vrouw en Maatschappij en bij de Vrienden van de Kluis. Ook doe ik graag aan vrijwilligerswerk in het rusthuis Van Lierde en op politiek vlak ben ik OCMW-raadslid, lid van de cultuurraad, lid van beweging.net en de Gecoro en van het Lokaal Overleg Kinderopvang.

“Een bron van inzet en doorzettingsvermogen”

Greta Permentier
Geboren: 28 maart 1951
Adres: De Mattein 26, 1790 Affligem
GSMnr: 0476 31 44 08
Telnr: 053 66 44 60
Emailadres: [email protected]

Ik ben reeds politiek actief sinds 1988, eerst als OCMW-raadslid en nadien als gemeenteraadslid. In deze legislatuur maak ik, na het overlijden van mijn echtgenoot Hary De Ryck, opnieuw deel uit van de OCMW-raad.

In de eerste plaats wil ik mijn verantwoordelijkheid opnemen in het dorp waar mijn wortels liggen en waar ik altijd thuis zal kunnen komen. Het sociale luik spreekt mij enorm aan. Ik wil er alles aan doen opdat ouderen de gepaste zorg en opvang kunnen krijgen thuis, in het rusthuis of in een serviceflat.

Veiligheid in de dorpskernen en rond de scholen ligt mij nauw aan het hart.

Ik wil verder werken aan de kwaliteitsvolle uitbouw van de kinderopvang en nieuwe sociale woonoplossingen zoeken. Ik voel mij nog steeds gebeten door de politieke microbe en ik wil er met Lijst Burgemeester opnieuw tegenaan gaan.

Send us a message

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.