De mens centraal

De mens centraal

Een gemeente is bij voorkeur een gezellig dorp: voldoende groen en open ruimte, een sociale mix van bebouwing, een mobiliteit op maat, plaats voor sport, spel en recreatie, en natuurlijk ook voldoende ruimte voor een bruisend verenigingsleven. We zijn voortdurend in...
Ruimte voor ontmoeting

Ruimte voor ontmoeting

De Cultuurzaal Wij vinden het belangrijk dat mensen kunnen samenkomen en geloven in de kracht van het verenigingsleven. Ruimte voor ontmoeting staat daarbij centraal. In 2021 openden we de gerenoveerde cultuurzaal. Tijdens een feestelijke opening trokken velen grote...
Groen en duurzaam Affligem

Groen en duurzaam Affligem

OVER WONEN Het gemeentelijk beleid heeft aandacht voor de toenemende vergrijzing, de wens van ouderen om zo lang mogelijk in hun thuisomgeving te wonen en het verlangen naar zelfstandigheid bij personen met een beperking. Zorgwonen, waarbij een kleinere...

GROEN AFFLIGEM

GROEN AFFLIGEM Affligem krijgt er een aantal extra groene longen bij met het verwerven en het inrichten van de Mansbroeken in Teralfene en de uitbreiding van het Pelinkbos en de Koudenbergbeekvallei. In het meerjarenplan 2020-2025 maakt onze beleidsploeg €150.000 vrij...

Send us a message

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.