WE NEMEN DE WEG VOORUIT
SOCIAAL EN SOLIDAIR
EEN TOEKOMST VOOR AFFLIGEM

Ons dorp voor morgen

zegt helemaal waar wij voor staan.

We willen Affligem nog beter maken. We moeten er in Affligem met z’n allen op vooruit gaan. De vorige jaren hebben we bewezen dat het kan.
SP.A en betrokken burgers hebben zich heel enthousiast aangesloten bij ons team, in de overtuiging dat wij samen dingen in beweging krijgen.
Onder onze impuls is er in Affligem de laatste jaren veel veranderd en veel mogelijk gemaakt.
Een sterk sociaal programma dat niemand achterlaat, veel ondersteuning voor het gemeenschapsleven om mensen bij mekaar te brengen, aandacht voor veiligheid, oog voor het milieu, zorg voor ouderen en opvang voor kinderen; op heel wat domeinen hebben we bakens verzet. De lijst met realisaties is lang. We komen hier later uitvoerig op terug. Je kan via onze gratis kranten en onze website meer vernemen over onze realisaties maar vooral wat onze plannen zijn.

Send us a message

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.