Dorp Hekelgem wordt een modern en veilig centrum

Na bijna een halve eeuw verdient het dorp van Hekelgem een hedendaagse invulling. De school en de zorgsite vragen een verdiende plaats voor fietser en de voetganger. Wij gaan hiervoor zorgen met extra ruimte die optimaal wordt ingevuld.

Het dorp in Hekelgem is niet meer van deze tijd. De laatste vernieuwing dateert uit de beginjaren ’70. Hoog tijd dus voor een opsmuk en een aanpassing aan de hedendaagse normen voor mobiliteit en beleving.

De mobiliteit is helemaal veranderd. Het dorp is met de Kerkstraat en de Bellestraat een drukke doorgangsweg naar de E40 en de stations van Essene-Lombeek, Liedekerke en Denderleeuw geworden. Heel wat automobilisten uit andere gemeenten zoeken via het dorp hun weg naar de E40.
Rond het dorp bevinden zich heel wat gemeenschapsvoorzieningen, zoals de kerk, de begraafplaats, het jeugdhuis Avilo, zaal Het Gildenhuis, de Patro en de Sint-Vincentiusschool.
Met het woonzorgcentrum (116 bewoners) en de plannen voor de bouw van serviceflats en een dagcentrum voor hulpbehoevende bejaarden is er een heuse zorgsite in ontwikkeling. Dat alles maakt dat er nood is aan een herinrichting van het dorp met meer parkeervoorzieningen, een veilige schoolomgeving, fietspaden en brede voetpaden voor kinderwagens en rolstoelgebruikers.
Rond het dorp kocht de gemeente een aantal kleinere percelen en een woning. Op die manier hebben we de kans om deze ruimte een publieke invulling te geven door een kwalitatief optimaal gebruik.

Inclusief de studie zullen wij €880.000 investeren in de zone die loopt vanaf het kruispunt met de Kerkstraat en de Fosselstraat tot net voorbij het kruispunt met de Bellestraat en de Diepestraat. De huidige verkeersremmer voorbij de Diepestraat verdwijnt voor een efficiënter alternatief!

Er volgt een inspraakmoment voor de bewoners, maar nu al zijn het woonzorgcentrum, de Sint-Vincentiusschool en de bouwheer van de serviceflats betrokken in het totale project.
De school voorziet in een nieuwe ingang recht tegenover de ingang van het woonzorgcentrum. Dat geeft ons de ruimte om er een fietspad en brede voetpaden aan te leggen. Langsheen de Kasteelstraat wordt het voetpad doorgetrokken. De kruispunten in die zone worden verkeersveiliger gemaakt.

GROEN AFFLIGEM

GROEN AFFLIGEM Affligem krijgt er een aantal extra groene longen bij met het verwerven en het inrichten van de Mansbroeken in Teralfene en de uitbreiding van het Pelinkbos en de Koudenbergbeekvallei. In het meerjarenplan 2020-2025 maakt onze beleidsploeg €150.000 vrij...

read more

Forse investering in veiligere straten en voetpaden

Forse investering in veiligere straten en voetpaden Goed onderhouden wegen en voetpaden zijn een garantie voor een veilig verkeer.  Onze mobiliteit moet voor alle weggebruikers vlot en veilig verlopen. Een deel van onze wegen is beschadigd door winterschade, zwaar...

read more

Een nieuw dorp voor Hekelgem

Een nieuw dorp voor Hekelgem   Jaren geleden werd er ingezet op de herinrichting van de dorpen Teralfene en Essene.  Voor Hekelgem werd er bewust gewacht op de realisatie van het nieuwe woonzorgcentrum ‘Van Lierde’. Toekomstgericht werden er een paar hoekpercelen...

read more

Samen werken aan mobiliteit

Samen werken aan mobiliteit Het mobiliteitsplan moet herbekeken worden. In de plaats van een mobiliteitsraad, die enkel op vraag een advies mag geven, wil Lijst Burgemeester een heus verkeersplatform oprichten, met inspraak van de burger en kansen voor samenwerking...

read more

Groen Affligem

Groen Affligem, duurzaamheid is een kwestie van overleven  Hoe groot de verandering ook mag zijn, echte verandering begint klein. Vermindering van de CO2- uitstoot of recyclageacties, elke stap draagt bij aan een groter geheel. De wereld transformeert duurzaam. Het...

read more

Oud-gemeentehuis

Affligemse Gidsen en Rode Kruis eindelijk thuis in het oud-gemeentehuis Onze Affligemse Gidsen leveren schitterend werk! Deze groep vrijwilligers neemt tientallen keren per jaar groepen op sleeptouw door ons mooi Affligem. Dankzij Lijst Burgemeester nemen zij hun...

read more

Send us a message

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.