GROEN AFFLIGEM

Affligem krijgt er een aantal extra groene longen bij met het verwerven en het inrichten van de Mansbroeken in Teralfene en de uitbreiding van het Pelinkbos en de Koudenbergbeekvallei. In het meerjarenplan 2020-2025 maakt onze beleidsploeg €150.000 vrij voor het verwerven van de resterende percelen bos de “Mansbroeken” in het centrum van Teralfene. Het gemeentebestuur kiest ervoor om een open en volledig publiek toegankelijk “Mansbroekenbos” (3,50 hectare groot) te realiseren. Dit bos biedt een meerwaarde voor Teralfene, een eerste extra groene long, waarvan iedere bewoner van Affligem en bezoeker kan genieten, in het bijzonder de lokale jeugdverenigingen, scholen en minder mobiele mensen. Vanuit dit extra stukje opengesteld groen in het centrum van Teralfene, zal de site op termijn voorzien worden van een veilige fiets- en wandeldoorsteek van de Rozenlaan naar de Driesstraat.
Eind 2019 besliste de Vlaamse regering om €149.000 vrij te maken voor de verdere ontwikkeling van het natuurgebied Koudenbergbeekvallei, dat kadert in het grotere project ‘Landschap van Erembald tot Kravaalbos’.

Dit natuurgebied van 67 hectare bevindt zich tussen de Bleregemstraat en de Domentveldstraat, in de schaduw van de abdij.
We willen met dit bedrag, samen met de €111.750 die wij voorzien hadden in het meerjarenplan 2020-2025, 4 hectare extra kopen om de natuurwaarde en de toegankelijkheid te verhogen. De Koudenbergbeekvallei heeft een grote variatie in ondergrond, waardoor je er zeldzame natuur te zien krijgt op een historische plek. Naast de aankoop van die 4 hectare omvat de subsidie ook de inrichting van 8 hectare met een geboorte- en jeugdbos, andere aanplantingen, een poel, hooilandherstel en verbeterde wandelinfrastructuur.
Tot slot wensen we de ontstane dynamiek rond het Pelinkbos (langs de Kerlemeersbeek) te behouden en te versterken. Hiervoor zal er opnieuw in samenwerking met het Regionaal Landschap en de bewoners van de Pelinkwijk een plan worden opgemaakt om de vroegere, grotendeels mislukte hoogstamboomgaard opnieuw aan te planten.

Forse investering in veiligere straten en voetpaden

Forse investering in veiligere straten en voetpaden Goed onderhouden wegen en voetpaden zijn een garantie voor een veilig verkeer.  Onze mobiliteit moet voor alle weggebruikers vlot en veilig verlopen. Een deel van onze wegen is beschadigd door winterschade, zwaar...

read more

Dorp Hekelgem wordt een modern en veilig centrum

Dorp Hekelgem wordt een modern en veilig centrum Na bijna een halve eeuw verdient het dorp van Hekelgem een hedendaagse invulling. De school en de zorgsite vragen een verdiende plaats voor fietser en de voetganger. Wij gaan hiervoor zorgen met extra ruimte die...

read more

Een nieuw dorp voor Hekelgem

Een nieuw dorp voor Hekelgem   Jaren geleden werd er ingezet op de herinrichting van de dorpen Teralfene en Essene.  Voor Hekelgem werd er bewust gewacht op de realisatie van het nieuwe woonzorgcentrum ‘Van Lierde’. Toekomstgericht werden er een paar hoekpercelen...

read more

Samen werken aan mobiliteit

Samen werken aan mobiliteit Het mobiliteitsplan moet herbekeken worden. In de plaats van een mobiliteitsraad, die enkel op vraag een advies mag geven, wil Lijst Burgemeester een heus verkeersplatform oprichten, met inspraak van de burger en kansen voor samenwerking...

read more

Groen Affligem

Groen Affligem, duurzaamheid is een kwestie van overleven  Hoe groot de verandering ook mag zijn, echte verandering begint klein. Vermindering van de CO2- uitstoot of recyclageacties, elke stap draagt bij aan een groter geheel. De wereld transformeert duurzaam. Het...

read more

Oud-gemeentehuis

Affligemse Gidsen en Rode Kruis eindelijk thuis in het oud-gemeentehuis Onze Affligemse Gidsen leveren schitterend werk! Deze groep vrijwilligers neemt tientallen keren per jaar groepen op sleeptouw door ons mooi Affligem. Dankzij Lijst Burgemeester nemen zij hun...

read more

Send us a message

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.