GROEN AFFLIGEM

Affligem krijgt er een aantal extra groene longen bij met het verwerven en het inrichten van de Mansbroeken in Teralfene en de uitbreiding van het Pelinkbos en de Koudenbergbeekvallei. In het meerjarenplan 2020-2025 maakt onze beleidsploeg €150.000 vrij voor het verwerven van de resterende percelen bos de “Mansbroeken” in het centrum van Teralfene. Het gemeentebestuur kiest ervoor om een open en volledig publiek toegankelijk “Mansbroekenbos” (3,50 hectare groot) te realiseren. Dit bos biedt een meerwaarde voor Teralfene, een eerste extra groene long, waarvan iedere bewoner van Affligem en bezoeker kan genieten, in het bijzonder de lokale jeugdverenigingen, scholen en minder mobiele mensen. Vanuit dit extra stukje opengesteld groen in het centrum van Teralfene, zal de site op termijn voorzien worden van een veilige fiets- en wandeldoorsteek van de Rozenlaan naar de Driesstraat.
Eind 2019 besliste de Vlaamse regering om €149.000 vrij te maken voor de verdere ontwikkeling van het natuurgebied Koudenbergbeekvallei, dat kadert in het grotere project ‘Landschap van Erembald tot Kravaalbos’.

Dit natuurgebied van 67 hectare bevindt zich tussen de Bleregemstraat en de Domentveldstraat, in de schaduw van de abdij.
We willen met dit bedrag, samen met de €111.750 die wij voorzien hadden in het meerjarenplan 2020-2025, 4 hectare extra kopen om de natuurwaarde en de toegankelijkheid te verhogen. De Koudenbergbeekvallei heeft een grote variatie in ondergrond, waardoor je er zeldzame natuur te zien krijgt op een historische plek. Naast de aankoop van die 4 hectare omvat de subsidie ook de inrichting van 8 hectare met een geboorte- en jeugdbos, andere aanplantingen, een poel, hooilandherstel en verbeterde wandelinfrastructuur.
Tot slot wensen we de ontstane dynamiek rond het Pelinkbos (langs de Kerlemeersbeek) te behouden en te versterken. Hiervoor zal er opnieuw in samenwerking met het Regionaal Landschap en de bewoners van de Pelinkwijk een plan worden opgemaakt om de vroegere, grotendeels mislukte hoogstamboomgaard opnieuw aan te planten.

Jeugdlokalen: bouwen aan de toekomst

Jeugdlokalen: bouwen aan de toekomst! Wij appreciëren enorm de inspanningen van de monitoren van de speelpleinwerking en de leiding van de jeugdbewegingen. Lijst Burgemeester wil een gebouwenfonds in het leven roepen voor de scoutsgroepen, de KAJ en de Chiro.  Hier...

read more

Mindermobielen

Mindermobielencentrale Met ouder worden is het noodzakelijk om contact te houden en ervoor te zorgen om zo lang mogelijk thuis te wonen. Denise De Paepe zet zich in om via de mindermobielencentrale de mensen te helpen met hun boodschappen.  Als het even kan, gaan ze...

read more

Iedereen mee?

Iedereen mee? Achtergestelde groepen en minderheidsgroepen moeten we helpen bijbenen.  We willen dat iedereen mee is, ook met de digitale ontwikkeling.  We willen acties ondernemen, zodat mensen die het wat moeilijker hebben, aansluiting vinden bij het...

read more

Integreren moet je leren

Integreren moet je leren Er is best veel te doen rond migratie en integratie.  Lijst Burgemeester wil een nieuwe thuis bieden voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld, voor diegenen die hun kinderen willen zien opgroeien in normale omstandigheden. ...

read more

Superactive Senioren

Superactieve Senioren In Affligem zijn 4 seniorenbonden actief.  Samen tellen ze ongeveer 500 actieve senioren. De seniorenraad overkoepelt hun werking en zorgt zelf voor een gevarieerd programma met sporten, feesten, cursussen of gewoon genieten.  Het hoogtepunt is...

read more

Bewegen rond kunst en erfgoed

Bewegen rond kunst en erfgoed Op initiatief van onze betreurde 1e schepen en ereburger Leo De Ryck krijgt het oud-gemeentehuis nieuwe bewoners: de Affligemse gidsen en het Rode Kruis krijgen er hun vaste stek; de gidsen werken er een eerste project uit rond de...

read more

Send us a message

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.