Groen Affligem, duurzaamheid is een kwestie van overleven 

Hoe groot de verandering ook mag zijn, echte verandering begint klein. Vermindering van de CO2- uitstoot of recyclageacties, elke stap draagt bij aan een groter geheel. De wereld transformeert duurzaam. Het lijkt onbegonnen werk, maar vanuit Affligem kunnen we hier actief aan meewerken. Gezonde lucht, propere waterlopen, gezondheid, economie en mobiliteit; alles is met elkaar verbonden.

Duurzaamheid start bij ons zelf, hier in Affligem.
Lijst Burgemeester denkt globaal en handelt lokaal.

Wij willen verder met de inrichting en de uitbreiding van het GNOP, het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan. Dit gebied rond de Bleregemse broeken over de Abdij Affligem en het Kluisbos is de Koudenbergbeekvallei. We hebben vandaag in Affligem maar één straatveger, dat mag er voor ons één per dorp worden. Onze zwerfvuilmeters en –peters leveren schitterend werk. Wij willen samenwerken met buurten en wijken, verenigingen en scholen om buurten net te houden. Een intergemeentelijke milieuambtenaar kan ons milieubeleid vorm geven en ons begeleiden naar alternatieve energiewinning. Naast de zonnepanelen op het dak van de grote hal, is er op de Bellekouter plaats voor een windmolen in een coöperatief model samen met de inwoners.

GROEN AFFLIGEM

GROEN AFFLIGEM Affligem krijgt er een aantal extra groene longen bij met het verwerven en het inrichten van de Mansbroeken in Teralfene en de uitbreiding van het Pelinkbos en de Koudenbergbeekvallei. In het meerjarenplan 2020-2025 maakt onze beleidsploeg €150.000 vrij...

read more

Forse investering in veiligere straten en voetpaden

Forse investering in veiligere straten en voetpaden Goed onderhouden wegen en voetpaden zijn een garantie voor een veilig verkeer.  Onze mobiliteit moet voor alle weggebruikers vlot en veilig verlopen. Een deel van onze wegen is beschadigd door winterschade, zwaar...

read more

Dorp Hekelgem wordt een modern en veilig centrum

Dorp Hekelgem wordt een modern en veilig centrum Na bijna een halve eeuw verdient het dorp van Hekelgem een hedendaagse invulling. De school en de zorgsite vragen een verdiende plaats voor fietser en de voetganger. Wij gaan hiervoor zorgen met extra ruimte die...

read more

Een nieuw dorp voor Hekelgem

Een nieuw dorp voor Hekelgem   Jaren geleden werd er ingezet op de herinrichting van de dorpen Teralfene en Essene.  Voor Hekelgem werd er bewust gewacht op de realisatie van het nieuwe woonzorgcentrum ‘Van Lierde’. Toekomstgericht werden er een paar hoekpercelen...

read more

Samen werken aan mobiliteit

Samen werken aan mobiliteit Het mobiliteitsplan moet herbekeken worden. In de plaats van een mobiliteitsraad, die enkel op vraag een advies mag geven, wil Lijst Burgemeester een heus verkeersplatform oprichten, met inspraak van de burger en kansen voor samenwerking...

read more

Oud-gemeentehuis

Affligemse Gidsen en Rode Kruis eindelijk thuis in het oud-gemeentehuis Onze Affligemse Gidsen leveren schitterend werk! Deze groep vrijwilligers neemt tientallen keren per jaar groepen op sleeptouw door ons mooi Affligem. Dankzij Lijst Burgemeester nemen zij hun...

read more

Send us a message

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.