Dorp Hekelgem wordt een modern en veilig centrum

Na bijna een halve eeuw verdient het dorp van Hekelgem een hedendaagse invulling. De school en de zorgsite vragen een verdiende plaats voor fietser en de voetganger. Wij gaan hiervoor zorgen met extra ruimte die optimaal wordt ingevuld.

Het dorp in Hekelgem is niet meer van deze tijd. De laatste vernieuwing dateert uit de beginjaren ’70. Hoog tijd dus voor een opsmuk en een aanpassing aan de hedendaagse normen voor mobiliteit en beleving.

De mobiliteit is helemaal veranderd. Het dorp is met de Kerkstraat en de Bellestraat een drukke doorgangsweg naar de E40 en de stations van Essene-Lombeek, Liedekerke en Denderleeuw geworden. Heel wat automobilisten uit andere gemeenten zoeken via het dorp hun weg naar de E40.
Rond het dorp bevinden zich heel wat gemeenschapsvoorzieningen, zoals de kerk, de begraafplaats, het jeugdhuis Avilo, zaal Het Gildenhuis, de Patro en de Sint-Vincentiusschool.
Met het woonzorgcentrum (116 bewoners) en de plannen voor de bouw van serviceflats en een dagcentrum voor hulpbehoevende bejaarden is er een heuse zorgsite in ontwikkeling. Dat alles maakt dat er nood is aan een herinrichting van het dorp met meer parkeervoorzieningen, een veilige schoolomgeving, fietspaden en brede voetpaden voor kinderwagens en rolstoelgebruikers.
Rond het dorp kocht de gemeente een aantal kleinere percelen en een woning. Op die manier hebben we de kans om deze ruimte een publieke invulling te geven door een kwalitatief optimaal gebruik.

Inclusief de studie zullen wij €880.000 investeren in de zone die loopt vanaf het kruispunt met de Kerkstraat en de Fosselstraat tot net voorbij het kruispunt met de Bellestraat en de Diepestraat. De huidige verkeersremmer voorbij de Diepestraat verdwijnt voor een efficiënter alternatief!

Er volgt een inspraakmoment voor de bewoners, maar nu al zijn het woonzorgcentrum, de Sint-Vincentiusschool en de bouwheer van de serviceflats betrokken in het totale project.
De school voorziet in een nieuwe ingang recht tegenover de ingang van het woonzorgcentrum. Dat geeft ons de ruimte om er een fietspad en brede voetpaden aan te leggen. Langsheen de Kasteelstraat wordt het voetpad doorgetrokken. De kruispunten in die zone worden verkeersveiliger gemaakt.

Jeugdlokalen: bouwen aan de toekomst

Jeugdlokalen: bouwen aan de toekomst! Wij appreciëren enorm de inspanningen van de monitoren van de speelpleinwerking en de leiding van de jeugdbewegingen. Lijst Burgemeester wil een gebouwenfonds in het leven roepen voor de scoutsgroepen, de KAJ en de Chiro.  Hier...

read more

Mindermobielen

Mindermobielencentrale Met ouder worden is het noodzakelijk om contact te houden en ervoor te zorgen om zo lang mogelijk thuis te wonen. Denise De Paepe zet zich in om via de mindermobielencentrale de mensen te helpen met hun boodschappen.  Als het even kan, gaan ze...

read more

Iedereen mee?

Iedereen mee? Achtergestelde groepen en minderheidsgroepen moeten we helpen bijbenen.  We willen dat iedereen mee is, ook met de digitale ontwikkeling.  We willen acties ondernemen, zodat mensen die het wat moeilijker hebben, aansluiting vinden bij het...

read more

Integreren moet je leren

Integreren moet je leren Er is best veel te doen rond migratie en integratie.  Lijst Burgemeester wil een nieuwe thuis bieden voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld, voor diegenen die hun kinderen willen zien opgroeien in normale omstandigheden. ...

read more

Superactive Senioren

Superactieve Senioren In Affligem zijn 4 seniorenbonden actief.  Samen tellen ze ongeveer 500 actieve senioren. De seniorenraad overkoepelt hun werking en zorgt zelf voor een gevarieerd programma met sporten, feesten, cursussen of gewoon genieten.  Het hoogtepunt is...

read more

Bewegen rond kunst en erfgoed

Bewegen rond kunst en erfgoed Op initiatief van onze betreurde 1e schepen en ereburger Leo De Ryck krijgt het oud-gemeentehuis nieuwe bewoners: de Affligemse gidsen en het Rode Kruis krijgen er hun vaste stek; de gidsen werken er een eerste project uit rond de...

read more

Send us a message

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.