Forse investering in veiligere straten en voetpaden

Goed onderhouden wegen en voetpaden zijn een garantie voor een veilig verkeer.  Onze mobiliteit moet voor alle weggebruikers vlot en veilig verlopen. Een deel van onze wegen is beschadigd door winterschade, zwaar vervoer, bouwwerven en werken door nutsmaatschappijen.  Dat kan onveilige situaties en ongevallen veroorzaken. In deze legislatuur willen we dan ook een inhaalbeweging doen voor de investering in veilige straatinrichtingen, waarbij de volledige bovenlaag wordt vernieuwd, van straat tot voetpad. U krijgt wel de garantie dat wij bij elke heraanleg eerst een camera-onderzoek van de onderliggende riolering zullen laten uitvoeren. We gaan investeren, maar nooit nutteloos.

Allemaal maken we gebruik van onze wegen, voetpaden, fietspaden en trage wegen. De ene keer zijn we zelf gehaast in ons woon- en werkverkeer.  De andere keer zijn we als wandelaar of fietser op pad, of brengen we onze kinderen naar school.Hoe we ons ook bewegen, iedereen wil op een vlotte, veilige en comfortabele manier zijn bestemming bereiken.Trageweggebruikers willen we vooral zichtbaarder maken. Soms ervaren we zwaar vervoer als hinderlijk, maar af en toe is dat ook noodzakelijk.

Onze ligging aan de E40, op een steenworp van Brussel en een drukke gewestweg zoals de Brusselbaan, zorgen voor sluipverkeer uit de naburige gemeenten.  Dat kunnen we onmogelijk vermijden. Door verstandige herinrichtingen willen we dit verkeer terugbrengen naar de straten die bestemd zijn voor doorgaand verkeer. Woonwijken mogen niet langer een doolhof voor sluipverkeer zijn.

Wij willen werk maken van een vlot en veilig verkeer.  Vandaar dat we inzetten op goed onderhouden wegen, veilige schoolomgevingen en de aanleg van trage wegen.  Investeringen in het wegennet met voet- en fietspaden zijn een noodzaak.  We trachten het zwaar vervoer te ontmoedigen door trajectcontrole in het cameraschild van onze politiezone.

Hiervoor investeren we het nooit geziene bedrag van €4,2 miljoen.
In dit budget zijn volgende onderdelen voorzien:
–           €2,15 miljoen voor het herstellen van asfaltlagen
–           €1,5 miljoen voor herstelling en onderhoud van bestaande voetpaden
–           €300.000  voor de aanleg van nieuwe voetpaden

In 2020 staan reeds volgende straten op de planning: de Fosselstraat langs beide zijden en de Burgemeester Wambacqstraat. Na de winter wordt bekeken welke straten prioritair ook moeten aangepakt worden; een proces dat we jaarlijks zullen herhalen.

We gaan telkens voor zo uniform mogelijke straatbeelden. Lappendekens behoren tot het verleden. De voetpaden zullen voldoen aan de 8–88 regel: zowel een 8-jarige als een 88-jarige moet zich veilig en vlot over onze voetpaden kunnen bewegen.

Affligem is erin geslaagd om de mensen uit de drie dorpen samen te brengen op de Bellekoutersite. Denk maar aan Affligem Kermist, een initiatief van ons team. Onze inwoners uit de drie dorpen hebben echter nood om samen te komen in hun eigen dorpskern. Alle drie de kernen, (Essene,Teralfene en Hekelgem) hebben een sterk verenigingsleven. Gelukkig maar! Wij willen iedereen de kans geven om ook in eigen dorp samen te komen. Dat is werken aan ons dorp voor morgen! Vandaar dat we werken aan een toekomstplan voor de bestaande parkings en zalen in de drie dorpen.

GROEN AFFLIGEM

GROEN AFFLIGEM Affligem krijgt er een aantal extra groene longen bij met het verwerven en het inrichten van de Mansbroeken in Teralfene en de uitbreiding van het Pelinkbos en de Koudenbergbeekvallei. In het meerjarenplan 2020-2025 maakt onze beleidsploeg €150.000 vrij...

read more

Dorp Hekelgem wordt een modern en veilig centrum

Dorp Hekelgem wordt een modern en veilig centrum Na bijna een halve eeuw verdient het dorp van Hekelgem een hedendaagse invulling. De school en de zorgsite vragen een verdiende plaats voor fietser en de voetganger. Wij gaan hiervoor zorgen met extra ruimte die...

read more

Een nieuw dorp voor Hekelgem

Een nieuw dorp voor Hekelgem   Jaren geleden werd er ingezet op de herinrichting van de dorpen Teralfene en Essene.  Voor Hekelgem werd er bewust gewacht op de realisatie van het nieuwe woonzorgcentrum ‘Van Lierde’. Toekomstgericht werden er een paar hoekpercelen...

read more

Samen werken aan mobiliteit

Samen werken aan mobiliteit Het mobiliteitsplan moet herbekeken worden. In de plaats van een mobiliteitsraad, die enkel op vraag een advies mag geven, wil Lijst Burgemeester een heus verkeersplatform oprichten, met inspraak van de burger en kansen voor samenwerking...

read more

Groen Affligem

Groen Affligem, duurzaamheid is een kwestie van overleven  Hoe groot de verandering ook mag zijn, echte verandering begint klein. Vermindering van de CO2- uitstoot of recyclageacties, elke stap draagt bij aan een groter geheel. De wereld transformeert duurzaam. Het...

read more

Oud-gemeentehuis

Affligemse Gidsen en Rode Kruis eindelijk thuis in het oud-gemeentehuis Onze Affligemse Gidsen leveren schitterend werk! Deze groep vrijwilligers neemt tientallen keren per jaar groepen op sleeptouw door ons mooi Affligem. Dankzij Lijst Burgemeester nemen zij hun...

read more

Send us a message

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.