De Cultuurzaal

Wij vinden het belangrijk dat mensen kunnen samenkomen
en geloven in de kracht van het verenigingsleven.
Ruimte voor ontmoeting staat daarbij centraal.
In 2021 openden we de gerenoveerde cultuurzaal.
Tijdens een feestelijke opening trokken velen grote ogen van verwondering.
Door de huidige omstandigheden hebben helaas nog maar weinig verenigingen van de
cultuurzaal kunnen genieten.
Zij die dit wel konden, waren vol lof over de moderne keuken en het comfort van de beschikbare ruimte.
De bezoekers genieten van de aangename foyer, een sfeervolle zaal verlucht en verlicht zoals het hoort.

EEN GEMEENSCHAPSCENTRUM IN TERALFENE

We beloofden een plan om het centrum van Teralfene te voorzien van een gemeenschapsruimte. De eerdere piste om samen met het GO!-onderwijs in een gezamenlijk project te stappen, hebben we intussen verlaten. Het bleek onhaalbaar om álle noden en wensen van zowel de Teralfense verenigingen als van het GO! onder één dak samen te brengen. Het positieve resultaat van het denkwerk samen is dat we intussen een visie ontwikkelden om ruimte te bieden voor een moderne school in een groene omgeving voor Teralfene.
Vandaag gebruiken de Teralfense verenigingen de refter/turnzaal van de Sint-Janschool. Een geluk dat men daar flexibel mee omgaat, maar praktisch is dat niet. Van zodra er een doorbraak komt in het subsidiedossier voor de scholenbouw, riskeert aan dit dubbelgebruik een abrupt einde te komen en staan de verenigingen letterlijk op straat.

Om dat te vermijden staken we met een aantal vrijwilligers de koppen bij elkaar. Er lagen toen twee opties op tafel: een nieuwbouw op de plaats van de pastorij of een nevenbestemming voor de kerk. Om voldoende open en groene ruimte in Teralfene te creëren denken we momenteel ernstig verder na over een nevenbestemming voor de kerk.

EEN POLYVALENTE RUIMTE OP DE BELLEKOUTER

Er loopt momenteel een bevraging bij de erkende verenigingen of het voor hen nuttig kan zijn om in een kleinere polyvalente ruimte te voorzien op de Bellekoutersite aan de Geertruidebaan ter hoogte van het voetbalterrein. Als de verenigingen dat willen, zullen wij die vraag steunen. In de financiële meerjarenplanning is er al rekening mee gehouden en we hebben ook een idee van welke richting dit kan uitgaan. Deze ruimte voor maximum 50 personen zou de perfecte uitvalsbasis kunnen zijn voor de beoefenaars van sportieve en recreatieve activiteiten. Zo vermijden we ook dat de cultuurzaal moet gehuurd worden voor kleinere activiteiten om snel iets te drinken, beschutting te vinden en een sanitaire stop te voorzien.

JEUGDHUIS AVILO

De vorige crew van Jeugdhuis Avilo gaf op 1 januari de fakkel door aan een jongere generatie. In onze meerjarenplanning is geld voorzien om de bovenverdieping van het jeugdhuis aan te pakken. Samen met de nieuwe crew zullen we zorgen voor een fijne omgeving voor de jeugd. We willen onze jeugd alle kansen geven en ruimte voor ontmoeting.

RUIMTE VOOR DE JEUGD IN VEILIGE LOKALEN

We gingen nog verder: er werd een reglement goedgekeurd dat jeugdbewegingen de kans geeft om renteloos te lenen voor de (ver)bouw(ing) van jeugdlokalen. Ruimte voor jongeren boven!

RUIMTE VOOR KINDEREN OM TE SPELEN

We hadden beloofd een nieuwe speeltuin in te richten en de locatie ervan is niet zo onlogisch. Met de vele faciliteiten op de Bellekoutersite en de centrale ligging tussen de wielerpiste en het voetbalveld, is het een drukbezochte plek. Samen met de jeugddienst en de jeugdraad werd de inrichting bepaald.

De mens centraal

Een gemeente is bij voorkeur een gezellig dorp: voldoende groen en open ruimte, een sociale mix van bebouwing, een mobiliteit op maat, plaats voor sport, spel en recreatie, en natuurlijk ook voldoende ruimte voor een bruisend verenigingsleven. We zijn voortdurend in...

read more

Groen en duurzaam Affligem

OVER WONEN Het gemeentelijk beleid heeft aandacht voor de toenemende vergrijzing, de wens van ouderen om zo lang mogelijk in hun thuisomgeving te wonen en het verlangen naar zelfstandigheid bij personen met een beperking. Zorgwonen, waarbij een kleinere...

read more

GROEN AFFLIGEM

GROEN AFFLIGEM Affligem krijgt er een aantal extra groene longen bij met het verwerven en het inrichten van de Mansbroeken in Teralfene en de uitbreiding van het Pelinkbos en de Koudenbergbeekvallei. In het meerjarenplan 2020-2025 maakt onze beleidsploeg €150.000 vrij...

read more

Forse investering in veiligere straten en voetpaden

Forse investering in veiligere straten en voetpaden Goed onderhouden wegen en voetpaden zijn een garantie voor een veilig verkeer.  Onze mobiliteit moet voor alle weggebruikers vlot en veilig verlopen. Een deel van onze wegen is beschadigd door winterschade, zwaar...

read more

Dorp Hekelgem wordt een modern en veilig centrum

Dorp Hekelgem wordt een modern en veilig centrum Na bijna een halve eeuw verdient het dorp van Hekelgem een hedendaagse invulling. De school en de zorgsite vragen een verdiende plaats voor fietser en de voetganger. Wij gaan hiervoor zorgen met extra ruimte die...

read more

Een nieuw dorp voor Hekelgem

Een nieuw dorp voor Hekelgem   Jaren geleden werd er ingezet op de herinrichting van de dorpen Teralfene en Essene.  Voor Hekelgem werd er bewust gewacht op de realisatie van het nieuwe woonzorgcentrum ‘Van Lierde’. Toekomstgericht werden er een paar hoekpercelen...

read more

Send us a message

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.